Ukraine, Kyiv oblast, Kyiv, m. Kyjiv, str. B. Hmelnytskogo, 19-21 (BTs «Leonardo»)New Year in Lviv — 2018

Services

Contacts

Location map
  address
m. Kyjiv, str. B. Hmelnytskogo, 19-21 (BTs «Leonardo»)
  telephone (044) 377-75-65
  Site http://www.carteblanche.ua/restaurants/VaBene/

`