Ukraine, Kyiv oblast, Kyiv, str. Vozdvyzhenska, 60

Services

Contacts

Location map
  address
str. Vozdvyzhenska, 60
  telephone (044) 531-99-33 (резерв столиков), (044) 536-12-79 (резерв столиков)
  Site http://www.vozdvyzhensky.com

`