Ukraine, Kyiv oblast, Kyiv, prosp. Vasylya Poryka, 13A

Services

Contacts

Location map
  address
prosp. Vasylya Poryka, 13A
  telephone (044) 463-52-39, (044) 463-52-32

`