Ukraine, Kyiv oblast, Kyiv, str. Mykilsko-Slobidska, 1

Services

Contacts

Location map
  address
str. Mykilsko-Slobidska, 1
  telephone (044) 451-55-66, (044) 492-96-10, (044) 492-96-11, (044) 492-96-12, (044) 492-96-13

`