Ukraine, Kyiv oblast, Kyiv, str. Tymofiya Shamryla, 23

Services

Contacts

Location map
  address
str. Tymofiya Shamryla, 23
  telephone (044) 494-07-34 (администратор), (044) 494-07-33 (факс)

`