Berr restaurant «Kuhol»


Ukraine, Kyiv oblast, Kyiv, str. Marshala Malynovskogo, 4

Services

Contacts

Location map
  address
str. Marshala Malynovskogo, 4
  telephone +38 (044) 418-23-23

`