Ukraine, Kyiv oblast, Kyiv, str. Horyva, 25/12New Year in Lviv — 2018