Ukraine, Kyiv oblast, Kyiv, str. Pavla UsenkaNew Year in Lviv — 2018