Ukraine, Kyiv oblast, Kyiv, str. Vasylya Lypkivskogo (Urytskogo), 3

Services

Contacts

Location map
  address
str. Vasylya Lypkivskogo (Urytskogo), 3
  telephone (044) 238-07-32, (044) 238-09-46, (044) 245-46-67, (044) 238-02-24

`