Ukraine, Kyiv oblast, Kyiv, prosp. Mykoly Bazhana, 5G