Ukraine, Kyiv oblast, Kyiv, prosp. Minskyj, 4New Year in Lviv — 2018