Ukraine, Kyiv oblast, Kyiv, prosp. Vasylya Poryka, 13A

Services

Contacts

Location map
  address
prosp. Vasylya Poryka, 13A
  telephone (067) 230-02-72, (044) 360-13-06

`